باغ ویلا با عمارت و دیزاین اروپایی جهت برگزاری مراسم اگر جویای باغ ویلایی با عمارت جهت برگزاری مراسم هستید با بررسی نیازها و امکانات مورد نیاز سعی بر رفع نیازهای مشتریان و انگیزشی کردن جلوه های این ویلا شده است .از امتیازات خاص این ویلا امنیت بسیار بالا دارای پارکینگ اختصاصی به تعداد نامحدود
Tel:09351988784
محمد شهر کرج

email address:
dd2corp@gmail.com

telegram:telegram.me/baghakasi

Instagram:dreamsgarden2016


با امنیت بسیار بالا پارکینگ اختصاصی به تعداد نامحدود
Tel:09351988784