قنادی نیشکر ( ولیعصر جام جم )

نشانی : تهران شعبه یک
خیابان ولیعصر ، روبروی جام جم، جنب کوچه کرانه، شماره 1485/4
تلفن
22034776
*
نشانی شعبه دو
تهران خ فرمانیه بلئار شهید اندرزگو روبروی بانک پاسارگاد
تلفن : 22246471
موبایل مدیریت
09123246250