تالار پذیرایی قریشی واقع در فلکه دوم تهران پارس خ جشنواره نبش کمیل میرزازاده با ظرفیت 400 نفردارای پارکینگ اختصاصی و اتاق عقد مجزا آماده برگزاری از جشن ها و میهمانی های شما می باشد.
همچنین به جهت افتتاحیه از سوی مدیریت خفیفات ویژه درنظر گرفته می شود.
تلفن 77294696 - 77882575
مدیریت قریشی