من یه جا تو اصفهان پیدا کردم ابرو برداشتنش عالیه.گریم هالیودی هم بلده.یه خانوم هم اونجا اپیلاسیون میکنه با موم اسپانیایی که کوچیکترین موها رو برمیداره دیگه نمیخاد خیلی بلند بشه.من که خیلی راضی بودم فقط خیلی شلوغه باید حتما تماس بگیرید09132273471 خانوم کاظمی در جواب دوسته عزیزم