مدیریت : بردبار
شماره تماس : 77295920
شماره همراه : 09121439480
منطقه : منطقه13
آدرس : پیروزی
استان : تهران