مدیریت : -
شماره تماس : 22801688
شماره همراه : -
منطقه : منطقه 1
آدرس : صاحبقرانیه
استان : تهران