مدیریت : زمانی - ملکی
شماره تماس : 44439400
شماره همراه : 09123949074
منطقه : منطقه 5
آدرس : پونک
استان : تهران