مدیریت : مهران اعلم
شماره تماس : 26400292
منطقه : منطقه 3
آدرس : میرداماد - شمس تبریزی شمالی - نیک رای - پلاک 3 - واحد 5
استان : تهران