مدیریت : مکابیز میرزایی
شماره تماس : 22778073
شماره همراه : 09122110058
منطقه : منطقه4
آدرس : پاسداران
استان : تهران