مدیریت : کیانی
شماره تماس : 26209246
شماره همراه : 09123131374
منطقه : منطقه 1
آدرس : محمودیه
استان : تهران