تشریفات مجالس ژست (جردن)

آدرس : بلوار آفریقا ، برج ایران (مشکی

تلفن :
22607609 - 22653734
-------------------------------------
مدیریت :
09126834164 ملک زاده
بهرامی
09123570987