• عقد گوش فرا میدهند. سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد و در آن شش ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ میباشند. در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایهای از شیرینی و ترشی درکنار هم در زندگی مشترک می باشند قرار دارد

 • تشریفات و خدمات مجالس مشیری دارای مدل های خاص و منحصر به فرد سفره های عقد اصیل ایرانی ، سفره عقد سنتی ، سفره عقد نقره و سفره عقد آینه و کریستال می باشد
 • سفره عقد نقره
 • سفره عقد نقره سنتی
 • سفره عقد مجلل
 • سفره عقد فرش گل
 • گل آرایی سفره عقد
 • گل آرایی سفره عقد کریستال
 • سفره عقد آینه و کریستال
 • گل آرایی مسیر ورودی عقد
 • گل آرایی لوکس سفره عقد
 • سفره عقد
 • سفره عقد کریستال
 • خدمات مجالس و تشریفات مشیری