پرنس: پارکینگش خوبه، سقفش بلنده، خود تالار به استثنای صندلی هاش خوبه، فضای آلاچیق بیرونش خوبه، ولی اتاق عقدش کوچیکه و چون بالای پله هاست فضای خارجی کمی هم داره و مهمونا جایی ندارن برای موندن