ساقدوش: خود تالارش خوب بود به نظرم، مخصوصا که صندلی هاش رو هم عوض کردن، سقف قسمت خانوماش جالب بود و بدم نیومد، عمده ترین ایرادش نداشتن پارکینگ بود، گفتن توی کوچه و خیابونای اطراف جا میدیم ماشیناتون رو... که به نظر من دور از عقله باورش! "کسی تاحالا این تالار مراسم داشته؟ نظرتون چیه؟"