شهریار: توی تغییر دکوراسیون بودن، میز و صندلی های خوبی داشت، خود سالن خوب بود، ظروف پذیراییش اصلا خوب نبود، طبقه بالاش تو تغییر دکوراسیون بود،ولی فضایی که برای اتاق عقد نشون دادن خیلیییی کوچیک بود و فکر نمیکنم چیز جالبی دربیاد، فضای سفره خونه سنتیش هم از بیرون ساختمون دسترسی داره قشنگ رو به خیابونه که به نظرم جالب نبود...