بچه ها کسی تالار فرودگاه مهرآباد رو ندیده یا مراسم نداشته اونجا