اما غذاهاش، خوانندش و محیط تالار خیلی خوب و شیک بود. برای عروسی هم میخوام یه جایی تو شمال ، نهایتا شمال غرب تا سعادت آباد