ما تالار قصر پارسیان تو منطقه یافت آباد رو رزرو کردیم. خدماتش و قیمتاش با توجه به منطقه و تالارای اطرافش واقعا خوبه. سه تا سالن داره که همش مبله هستش. ماشین عروس هم با آسانسور وارد سالن میشه. که برای من این نکتش خیلی جالب بود.منو های غذاشونم از هشت هزار تومان شروع میشه. که ما منوی 17500 رو انتخاب کردیم که باقالی پلو با گوشت و زرشک پلو و شیرین پلو با مرغ و جوجه کباب بود.اتاق عقداشونم خیلی خوب بود. ما گل رو میز و خواننده و نور پردازی و گل جایگاه و اتاق عقد رو حساب کردیم.من قیمت تک تکش رو تقریبا میدونم اما جمع کل رو نه. آخه امروز همسرم رفتن قرار داد بستن.