منم دیروزتالارم رزروکردم!همه چیزش عالی بودتالارایرانیانتعدادمهمو نا:350غذا:باقالی پلو+جوجه کباب+کرم کارامل+سالاد+نوشابه+شربتخد ات:ورودی +چایخانه سنتی+گل ارایی وشمع ارایی وفرش قرمزلابی ازدمه درتااسانسور+گل ارایی وشمع ارایی میز میهمانان+طاق گل با گل ارایی جایگاه عروس+اتش بازی حرفه ایفعلا همش شد8500 که منوغذافعلابازه تا2هفته مونده به عروسی بریم برای تسویه!