من تالار پرنس رو گرفتم تو هروی واسه تاریخ 17 اسفند (به امید خدا)کل مهمونامون رو 200نفر اعلام کردیم که شاید حدود 20-30 نفر کم و زیاد شه!من تالارشو دوست دارم اولین جاییم بود که دیدمبعد هر جای دیگه رو دیدم به دلم نچسبید!واسه مهمونای ما با منوی زرشک پلو و باقالی پلو و ژله و کرم کارامل و چای و نوشابهبا اتاق عقد و مشعل حدود 000/500/3 شدخیلی قیمتاش خوب بودالبته من گل آرایی و آتش بازی و اینا رو برنداشتم!بسه دیگه چه قدر اول زندگی هزینه کنیم؟سخت نگیرید مهم اینه که عاشقانه زندگی کنید...