نام صنف : گلباران - شعبه 2
نام مدیر : علیرضا محمدی (مدير)
آدرس : ایران - تهران -منطقه 06 - میرزایی شیرازی - بین کوچه کامکار و سیزدهم - پ. 97
تلفن : 88826299
موبایل :
ایمیل : golbaran_2010@yahoo.com
وب سایت :
کد پستی :
فکس :
استان : تهران