آرایشگاه ربکا

ارائه کلیه خدمات آرایشی در محیطی کاملا صمیمی
نشانی
خیابان ظفر، انتهای گوی آبادی، بلوار سیمای جنوبی ، جنب مبل امیر، ساختمان سیما، واحد2
موبایل
22265643 ، 22920706