تالار پرواز (مهرآباد)

, تالار پرواز (مهرآباد) , ورودی + پارکینگ , خنچه عقد+خواننده+نورپردازی , 2نوع غذا + سالادفصل + نوشابه , آب معدنی (هرنفر 9500تومان)
66047999 61023868