آفتاب: محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان فعلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر شما در خصوص تبدیل وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و خانواده چیست و آیا این امر محقق خواهد شد اظهار داشت: هنوز در خصوص تبدیل وزارت ورزش به وزارت ورزش و خانواده بحثی نشده است و تصور نمی،کنم که این موضوع به سرعت محقق شود.

وی ادامه داد: تبدیل ورزش و جوانان به وزارت ورزش و خانواده نیازمند مطالعه است و حاصل مطالعات می،تواند این امر را محقق کند.

گودرزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خصوص برنامه خود بگویید گفت: کلیات برنامه خود را قبلا گفته،ام و مقید شده،ایم که آن را محقق کنیم. که در اولویت اول برنامه،های بنده حل مشکلات فدراسیونی است که با سرپرست اداره می،شوند. امیدواریم که یک الی دو هفته هفته آینده مشکل فدراسیونی که با سرپرست اداره می،شوند حل شود و این موضوع در مجاری قانونی صورت گیرد.

وزیر ورزش و جوانان افزود: در خصوص حمایت،های مادی، دولت حمایت خواهد کرد و در زمینه کارها و حل مشکلات ما تیم،ها و کارگروه،هایی را تشکیل داده،ایم همچنین کلان بودجه در این زمینه پیش،بینی شده است و دولت حمایت خواهد کرد ولی عدد مشخصی هنوز مطرح نشده است.

گودرزی در خصوص موفقیت،های اخیر ورزش و قهرمانی در ورزش والیبال اظهار داشت: از این امر خشنود هستم و تبریک می،گویم. چرا که ورزشکاران ما بسیار کوشا هستند و روند رو به آینده ما بسیار خوب است.

وی در خصوص افزایش وام ازدواج گفت: در خصوص این امر کارگروهی تشکیل شده و همچنین برنامه،های مشخصی نیز در این زمینه داریم. که نباید به صورت ذهنی این موضوع صورت گیرد. در واقع از کارهای ذهنی باید پرهیز و باید به صورت منطقی این موضوع را بررسی کنیم که البته در این زمینه محدویت وجود دارد و 23 دستگاه باید در این خصوص اقدام کنند.

به گزارش تسنیم، گودروزی در خصوص اولویت برنامه،های خود افزود: تمام 12 موضوعی که مطرح کردم در اولویت بنده است.