مدارک لازم جهت دریافت وام ازدواج

1- فتوکپی شناسنامه زوجین(صفحات اول و دوم)
2- فتوکپی شناسنامه ضامن(صفحه اول)
3- فتوکپی صفحات 2-3-4-5 سند ازدواج
4- گواهی کسر حقوق ضامن (کارمند) و یا پروانه کسب معتبر (بازاری) به همراه کپی پروانه کسب
5- چک به مبلغ 000/400/14 (مبلغ وام+ 20%)
6- اصل سند ازدواج (پس از رویت عودت داده می شود)

- مبلغ وام ازدواج 000/000/12 ریال که 20 ماهه تقسیط می گردد.
- (عدم مشروطی) برای یکبار مشروطی با ارائه گواهی پزشکی پرداخت وام امکان پذیر میباشد.
- از تاریخ عقد بیش از 6 ماه سپری نشده باشد.
- حضور ضامن الزامی است در صورتی که ضامن غیر بومی باشند قبلا اطلاع دهید.