نسیم سرخس:شهرزاد دانشمندی با اعلام اینكه سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از سوی بانك مركزی همواره رصد می شود، افزود: بر این اساس اگر بانكی دارای منابع برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نباشد، از سامانه حذف می شود.
مدت زمان انتظار دریافت وام ازدواج كوتاه می،شود
معاون اداره اعتبارات بانك مركزی با اشاره به اینكه چند بانك كل منابع قرض الحسنه خود را به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت كرده بودند و دیگر منابعی در این بخش نداشتند، تصریح كرد: به همین دلیل بانك مركزی این بانك ها را از بخش پرداخت وام قرض الحنه ازدواج حذف كرده بود و سال گذشته ۲ بانك فعال در این زمینه وجود داشت.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی ها و آمارهای اخذ شده طی یك ماه اخیر مشخص شد كه سه بانك ملی، تجارت و كشاورزی نیز می توانند به دو بانك دیگر فعال ملت و تجارت در این بخش در سال جاری اضافه شوند.
ثبت نام فقط اینترنتی است
دانشمندی با اعلام اینكه طی یك ماه اخیر حدود ۱۷ هزار نفر وام قرض الحسنه ازدواج دریافت كرده اند، گفت: در سال ۹۱ حدود ۹۳۴ هزار و ۷۳۴ فقره وام ازدواج پرداخت شد و تا تاریخ اول اردیبشهت ماه جاری۹۴۳ هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج بوده اند كه این تعداد از افراد از سال گذشته یا در سال جاری برای دریافت تسهیلات ثبت نام كرده اند.
این مقام مسئول در بانك مركزی با اعلام اینكه این افراد از طریق سامانه برای دریافت وام ازدواج هدایت می شوند، افزود: با توجه به اینكه ۳ بانك دیگر به بانكهای پرداخت كننده تسهیلات ازدواج افزوده شده اند، مدت زمان انتظار برای دریافت وام كوتاهتر می شود.
ورود بانكهای خصوصی به سامانه ازدواج
معاون اداره اعتبارات بانك مركزی اعلام كرد: وام قرض الحسنه ازدواج با توجه به منابع قرض الحسنه بانكها پرداخت می شود، سال گذشته با توجه به كثرت متقاضیان و كم بودن تعداد بانكهای فعال در این زمینه مدت زمان انتظار و نوبت برای دریافت وام بیشتر بود، اما هم اكنون با توجه به اینكه ۳ بانك دیگر به سامانه اضافه شده اند، متقاضیان در سطح سیستم بانكی پخش می شوند و بنابر این مدت زمان كمتری در انتظار دریافت وام خواهند بود.
وی از انجام مكاتباتی با بانكهای خصوصی كه نسبت به جذب منابع قرض الحسنه اقدام می كنند، برای فعال شدن در این زمینه خبرداد و افزود: برای نیروهای انسانی این بانكها كلاس هایی دایر كرده ایم تا در مورد نحوه پاسخگویی در سامانه و نرم افزار مربوطه و غیره اطلاعات داشته باشند، البته ورود بانكهای خصوصی به این سامانه مدتی به طول خواهد انجامید اما در تلاش هستیم روند كار تسریع شود.
یك ضامن برای وام،های كمتر از ۱۰ میلیون تومان
به گفته دانشمندی ثبت نام تمام افراد در سراسر كشور برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه اینترنتی است تا بر این اساس حق و حقوقی از كسی ضایع نشود، این اقدامات از طریق دستی و یا مراجعه به شعب صورت نمی گیرد، در شهرستانها و مناطق محروم نیز ثبت نام از طریق دفاتر خدمات اینترنتی برای ساده سازی كار صورت می گیرد.
وی در مورد شرایط وثایق و ضامن گفت: شرایط ضامن مطابق ضوابط خواهد بود و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای وام های كمتر از ۱۰ میلیون تومان یك ضامن بنا به تشخیص شعبه مورد قبول است.
معاون اداره اعتبارات بانك مركزی گفت: در سال گذشته سقف تسهیلات فردی قرض الحسنه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از ۳ میلیون تومان به ۵ میلیون تومان افزایش یافت كه البته تحت شرایطی بود كه از جمله آنها مهریه زن باید كمتر از ۱۱۰ سكه باشد، پسران باید كمتر از ۲۵ سال سن داشته باشند، پسران و دختران فاقد پدر و یا دانشجوی دانشگاه یا طلبه باشد.
سقف ۵ میلیونی اجرایی نشد
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه بعدی شورای پول و اعتبار به لحاظ كثرت افراد در صف سامانه ازدواج و كمبود منابع قرض الحسنه بانكها، مقرر شد كه بانكها صرفا در صورت داشتن منابع لازم در این زمینه نسبت به افزایش سقف فردی وام ازدواج اقدام كنند، به عبارتی افزایش سقف فردی وام قرض الحسنه ازدواج به ۵ میلیون تومان عملا تحقق نیافت.
دانشمندی خاطرنشان كرد: این قانون در سال جاری نیز همچنان برقرار است و اگر بانكهای مربوطه سپرده بیشتری در بخش قرض الحسنه جذب كنند وتعداد افراد در صف كمتر باشند، بانكها می توانند سقف وام را افزایش دهند، در غیراینصورت فعلا بانكها همان مصوبه ۳ میلیون تومانی را اجرایی می،كنند.