وزیر ورزش و جوانان درباره اولویت،های حوزه جوانان گفت: 12 کارگروهی که در ذیل شورای عالی جوانان تشکیل داده،ایم همگی در اولویت ما هستند.

به گزارش ایسنا، ،محمود گودرزی در حاشیه جلسه تودیع و معارفه وزارت ورزش و جوانان با حضور در جمع خبرنگاران درباره ارتقای معاونت،های حوزه جوانان، گفت:، کارگروه،هایی تشکیل شده است تا کار کارشناسی انجام دهند و باید از حرف،های ضمنی و تلویحی خودداری شود و با توجه به واقعیت،ها و محدودیت،های موجود منطقی صحبت کنیم.

وی افزود: حوزه جوانان یک حوزه ستادی است و تصمیم ساز است که شورای عالی جوانان تصمیمات اصلی را می،گیرند و 23 دستگاه که باید در امور جوانان فعالیت کنند در این خصوص پاسخگو هستند.

گودرزی در مورد تبدیل وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و خانواده گفت: تا کنون بحثی در این موضوع انجام نشده است و نمی،توان به سرعت در مورد این موضوعات تصمیم گیری کرد.

وی درباره وام ازدواج جوانان نیز گفت: پیگیر این موضوع خواهم بود.

وی با اشاره به 12 گروه کارشناسی که در ذیل شورای عالی جوانان تشکیل شده است، افزود: این 12 کارگروه شامل کارگروه،های ساماندهی و تقویت شورای عالی جوانان، تحول ساختاری بخش جوانان، سبک زندگی، ازدواج، اشتغال، آسیب اجتماعی، شناسایی خلا،ءهای ساختاری و قانونی، توانمندسازی مشارکت اجتماعی جوانان، ساماندهی امور فرهنگی، اوقات فراغت، هویت یابی و توسعه آموزش و پرورش در حوزه جوانان می،باشد.