ماجرای عروسی مختلط پشت درهای بسته
برگزاری عروسی،های مختلط یکی از عناوین مجرمانه به حساب می،آید اما این روز،ها در غفلت مسئولین، تعداد باغ،هایی که این گونه مراسم را برگزار می،کنند رو به افزایش است.


صدای شیعه: می،گوید اگر عروسی،ام مختلط نباشد اصلا نمی،خواهم مراسم عروسی داشته باشم این کف انتظار یک عروس است که تا چند ماه دیگر به خانه بخت می،رود. از او در رابطه با مراسم عروسی،اش سوال می،کنم. می،گوید: «مراسم من مختلط است اگر کسی مشکلی دارد و می،خواهد در مراسم من حجاب داشته باشد بهتر است نیاید چون معذب می،شود و از آن مهم،تر فیلم عروسی،ام قشنگ نمی،شود». چند سالی است که سوال کردن از شکل و شمایل برگزاری مراسم عروسی به یک امر مهم تبدیل شده است. برخی از خانواده،ها که پایبند اخلاقیات هستند از حضور در برخی مجالس عروسی منصرف شده و گاهی مجلس را ترک می،کنند. چه می،شود که به یکباره خیلی از عروس و دامادهای امروزی پشت پا به اعتقادات زده و حتی با داشتن خانواده،ای معتقد و پایبند به اخلاق خواستار برگزاری مراسم عروسی به سبک و سیاقی غیر،ایرانی می،شوند؟
راه رفتن روی لبه تیغ زندگی این روز،ها خیلی از مجالس عروسی تبدیل به مراسمی برای پایکوبی،های غیر،اخلاقی شده است. برای برخی از خانواده،های ایرانی، حواشی یک مراسم عروسی این روز،ها از خودش مهم،تر شده، اینقدر که هماهنگی و برنامه،ریزی برای یک عروسی مفصل برای خود عروس و داماد،ها تبدیل به کاری سخت و طاقت فرسا شده است. در این میان در برخی از خانواده،های ایرانی حضور در عروسی،های مختلط، شرب خمر در حاشیه مراسم و… معمول است؛ بدیهی است در جامعه،ای که حضور در چنین میهمانی،هایی جرم محسوب می،شود، عروسی گرفتن این چنین، مثل راه رفتن روی لبه چاقو می،ماند! کافی است نیروی انتظامی سر برسد و میهمانان را دستگیر کند و … همه چیز بهم بریزد؛ به همین دلیل است که برگزار کنندگان این قبیل مهمانی،ها، ارقام کلانی را از خانواده،های عروس و داماد می،گیرند تا به اصطلاح بتوانند امنیت مراسم را تأمین کنند! این روز،ها شرکت،های زیادی هستند که با عنوان برگزار کننده مجالس عروسی کار مشاوره به عروس و داماد برای داشتن یک شب به یادماندنی را به عهده دارند. مدیر یکی از این شرکت،ها در رابطه با نحوه مشاوره،هایی که به عروس و داماد،ها داده می،شود به خبرنگار ما می،گوید: همه کار برگزاری مراسم عروسی را به دست می،گیریم منوی ما از16 میلیون تومان برای 300 نفر مه،مان شروع شده و تا 200 میلیون تومان هم می،رسد. او برگزاری مراسم مختلط درباغ را یکی از خواسته،های مهم بیشتر مراجعین عنوان کرده و می،گوید: شرایط مالی بعضی از مراجعین باعث می،شود هر چند میلیون که برای مراسمشان خرج می،کنند اصلا برایشان مهم نباشد و همه مخارج عروسی از قیمت یکی از اتومبیل،هایشان کمتر شود، و بعضی دیگر دست به دامن هر دوست و آشنایی می،شوند که چند هزار تومان بیشتر قرض کنند و عروسی شیک،تری بگیرند. عروسی،های مختلط، باغ، بیش از هفت نوع غذا، می،زهای پذیرایی بزرگ، سفره خانه و چای و قلیان، سرو کردن انواع اسنک،ها و نوشیدنی،های متنوع، گروه،های موسیقی حرفه،ای و بزرگ با خواننده،های معروف و… خدماتی هستند که شرکت،های زیادی ادعا می،کنند آن را به عروس و داماد،ها ارایه می،دهند. با وجود آنکه برگزاری عروسی مختلط یکی از عناوین جرم به حساب می،آید اما مهیا ساختن باغ،هایی با صاحبان میلیاردر، عنوان جرم را از ذهن خانواده،ها کمرنگ کرده به طوریکه تعداد باغ،هایی که در شهرهای بزرگ برای برگزاری عروسی،های مختلط داده می،شود افزایش،یافته است. آسیب،شناسی جدا نشدن زنان و مردان در مهمانی،ها مجید ابهری، پژوهشگر و جامعه،شناس در این رابطه به تابناک می،گوید: برگزاری مهمانی،های مختلف در تهران و شهرستان،ها از هریک از ویژگی،های فرهنگی و اجتماعی هر یک از آن،ها ناشی می،شود یکی از این محافل عروسی و مهمانی،های مختلط است به این معنا که جلسه از ترکیب مردان و زنان تشکیل،یافته که در برخی از آن،ها هیچ فاصله،ای میان زنان و مردان نیست. او می،افزاید: فلسفه تفکیک مجالس از نگاه رفتار،شناسی و آسیب،شناسی اجتماعی حفظ حریم زنان و راحتی و رفاه هرچه بیشتر آن،ها است.
در یک جامعه با زیربنای اسلامی و ارزشی زنان موظف به رعایت حدود و حجاب خود بوده و نباید به وسیله،ای برای تفریح و تماشا تبدیل شوند. این استاد دانشگاه معتقد است: متاسفانه نه،تن،ها در عروسی،ها که در برخی از مجالس عزا و ختم نیز این مرزبندی رعایت نمی،شود. دومین علت برای تفکیک زنان از مردان راحتی هر دو گروه است چراکه زمانی که بانوان در میان مردان نباشند مردان راحت،تر بوده و کمتر به خود فشار می،آورند تا رفتارهای خود را کنترل کنند. ابهری معتقد است: تبدیل مهمانی به سالن مد بزرگ،ترین آسیبی را که به جامعه وارد می،کند ایجاد حس منفی چشم و هم چشمی، اشراف،گرایی و مدپرستی می،باشد. بسیاری از روابط نامشروع و غیر،اخلاقی از همین نگاه،ها و اشاره،ها سرچشمه می،گیرند و ایجاد این نوع بزه،ها نه،تن،ها از نظر قانونی تخلف آشکار به حساب می،آید بلکه از دیدگاه اخلاقی نیز حرکتی نادرست است. بسیاری از بانوان در جمع زنان راحت هستند و می،توانند با خیال آسوده به پایکوبی و شادی بپردازند. ابهری با بیان اینکه درحال،حاضر هرکس با دوربین خود از مجالس فیلمبرداری می،کند می،افزاید: این شرایط موجب می،شود تا برخی از تصاویر نوامیس مردم از فیس بوک، یوتیوب و سایر بخش،های مجازی سر بیرون آورد. منبع: روزنامه تابناک