لباس عروس
لباس عروس ، اندازه 42 فرانسوی ، خامه ای رنگ
قیمت: 1800000 تومان
رواسی زاده
تلفن تماس:09126701335