تصویربرداری و تدوین از همایشها ، مجالس علمی ، سیاسی و مذهبی - مجالس ضیافت شام یا نهار - بازگشت از عتبات و مکه و...
با تجهیزات مد نظر شما
قیمت بسیار مناسب
کار حرفه ای با سلیقه شما
تجربه بیش از ده سال
برای اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنید:
آفتاب شهر