عروس خانوما چرا اجاره؟؟؟؟؟!!!!

انتخاب مدل از شما پارچه ودوخت از ما

فقط 330000......250000

طراحی ودوخت لباس عروس ونامزدی طبق ژورنالهای ترک واروپایی

فروش واجاره همراه با مدلهای آماده

اجاره شنل دستکش کلاه چتر تورسر کت گرم
توسط طراح لباس وخیاط با سابقه

متناسب هر بودجه وهر سلیقه

همکاری با مزون داران شهرستان
***( نقد وچک)***

برای اطلاعات ودیدن مدلها به سایت مراجعه کنید.

goleyakh-mezon.epage.ir