تشريفات پياژه
تشریفات و پذیرایی شایسته از میهمان،ها، حرفه،ای است تخصصی.
گروه پیاژه با در اختیار گرفتن افراد متخصص و مسلط بر شیوه،های نوین و منطبق بر استانداردهای جهانی، مفتخر است با ارائه،ی مجموعه،ای از برترین بایسته،های پذیرایی، رضایت خاطر میهمان محترم شما را به دست آورده و خاطره،ای خوش در ذهن ایشان ثبت نماید.
در رویدادهای زیر همواره همراه شما خواهیم بود:
مجالس رسمی
جشن،ها
همایش،ها
سمینارها و کنفرانس،ها
در صورت تمایل لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.
تلفن : 02122206600
اسماعيل فارسيجاني