کلیه خدمات مجالس
با جدیدترین منوی روز اروپا
اجرای کباب ترکی در محل ضیافت شما
انواع ککتل های سرد وگرم
و............
( کترینگ یارندی )
ایمیل
amiryarandi@yahoo.com
تلفن 09191000090