آرایش عروس: خدماتی که برای عروسی به مشتری داده می،شود، با یک آرایش معمولی فرق دارد.

برای عروس،خانم،ها، از لوازم آرایش بهتری استفاده می،شود و به جز گریم و آرایش صورت، خدماتی مثل مو، پوست، ناخن، بند و ابرو وجود دارد که البته از خدمات خاص و مخصوصی است که آرایشگرها در اختیار مشتریان خود قرار می،دهند.
با کدام خدمات ویژه؟

فقط کافی است آرایشگاهی سرِ زبان،ها بیفتد و آن،وقت هرکار خنده،داری که خواست، انجام دهد. مثلا یک هفته باید وقت بگذاری و به آرایشگاه بروی تا برای شب عروسی آماده بشوی! یک روز فقط صرف ضربه،های دست آرایشگر به صورت می،شود و روز دوم یک نفر صورتت را تماشا می،کند تا مثلا بهترین زاویه آرایش را کشف کند! خب، ظاهرا قرار است فیل هوا کنند. اما کجا؟ روی صورت شما؟

کجاهای شهر با کدام قیمت؟

شمال شهر: بیشتر آرایشگاه،های معروف تهران در شمال شهر قرار گرفته و معمولا خدمات خوبی ارایه می،دهند و قیمت آرایش عروس،هایشان از مثلا 800 هزار تومان تا 3 میلیون،تومان متفاوت است.

غرب،نشین،ها: تفاوت زیادی با شمال،شهرنشین،ها ندارند و رِنج قیمتی،شان از 800 هزار تومان تا 3 میلیون متفاوت است.

اهالی شرق: در شرق، کمی با شمال و غرب متفاوت است، اما از 600 هزار تومان شروع و در مواردی خاص، تا 2 میلیون و 500 هزار تومان ادامه دارد. البته این قیمت،ها مصوب نیست.

جنوب،شهری،ها: قیمت آرایش عروس در جنوب تهران، نسبت به شمال،شهر، به علت بافت و وضع اقتصادی، پایین،تر و منصفانه،تر است. قیمت آرایش عروس در این مناطق حدودا از 300 هزار تومان شروع می،شود و تا یک میلیون و 500 هزار تومان بالا می،رود.

در شهرستان،ها: در شهرستان،های کوچک، از حدودا 150 هزار تومان تا 800 هزار تومان در موارد خاص و در شهرستان،های بزرگ، از حدودا 300 هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان...

این هم برای این،که نباید از تهران عقب بمانند!

ضرب،المثل،های آرایشگاهی

1 - عقل مردم به چشمشونه: مردم اکثرا فکر می،کنند، هرجا که شلوغ،تر باشد، اتفاق خاصی در آنجا رخ می،دهد. البته سالن،هایی هستند که خدمات خاص با،کیفیتی را ارایه می،دهند؛ اما خیلی از مواقع، این مشتری،ها هستند که در باور خود، کیفیت ویژه،ای برای آن سالن قائل می،شوند.

2 - پزدادن: گرانی برای خیلی،ها یک امتیاز تلقی می،شود. خیلی از مردم دوست دارند هزینه بیشتری برای آرایشگاه بدهند تا بعدا پیش در و همسایه پزش را بدهند!

3 - یه شب هزار شب نمی،شه: ویژگی شب عروسی از دلایل نگرانی خدمات در این شغل است. خیلی،ها به صِرف این،که این شب هرگز تکرار نخواهد شد، هر کاری می،کنند. کارهایی که البته خیلی از آنها عاقلانه نیست.

-4 بُکُش و خوشگلم کن: گه،گاه اتفاقات بسیار تلخی در آرایشگاه،ها افتاده که حتی زندگی بعدی عروس،خانم و آقا دامادها را تحت تاثیر خود قرار داده است. متاسفانه خیلی،ها فقط یک قدم جلوی پایشان را می،بینند.

یک توصیه خواهرانه

فکر نکنید جایی که اسم در کرده یا خیلی شلوغ است و قیمت،های خیلی بالایی دارد، حتما بهترین سرویس را ارایه می،دهد. سالن،های زیادی در تهران هستند که با قیمت،های منطقی،تر، خدمات مناسب،تری به مشتری،ها ارائه می،دهند.آرایش عروس: خدماتی که برای عروسی به مشتری داده می،شود، با یک آرایش معمولی فرق دارد.

برای عروس،خانم،ها، از لوازم آرایش بهتری استفاده می،شود و به جز گریم و آرایش صورت، خدماتی مثل مو، پوست، ناخن، بند و ابرو وجود دارد که البته از خدمات خاص و مخصوصی است که آرایشگرها در اختیار مشتریان خود قرار می،دهند.
با کدام خدمات ویژه؟

فقط کافی است آرایشگاهی سرِ زبان،ها بیفتد و آن،وقت هرکار خنده،داری که خواست، انجام دهد. مثلا یک هفته باید وقت بگذاری و به آرایشگاه بروی تا برای شب عروسی آماده بشوی! یک روز فقط صرف ضربه،های دست آرایشگر به صورت می،شود و روز دوم یک نفر صورتت را تماشا می،کند تا مثلا بهترین زاویه آرایش را کشف کند! خب، ظاهرا قرار است فیل هوا کنند. اما کجا؟ روی صورت شما؟

کجاهای شهر با کدام قیمت؟

شمال شهر: بیشتر آرایشگاه،های معروف تهران در شمال شهر قرار گرفته و معمولا خدمات خوبی ارایه می،دهند و قیمت آرایش عروس،هایشان از مثلا 800 هزار تومان تا 3 میلیون،تومان متفاوت است.

غرب،نشین،ها: تفاوت زیادی با شمال،شهرنشین،ها ندارند و رِنج قیمتی،شان از 800 هزار تومان تا 3 میلیون متفاوت است.

اهالی شرق: در شرق، کمی با شمال و غرب متفاوت است، اما از 600 هزار تومان شروع و در مواردی خاص، تا 2 میلیون و 500 هزار تومان ادامه دارد. البته این قیمت،ها مصوب نیست.

جنوب،شهری،ها: قیمت آرایش عروس در جنوب تهران، نسبت به شمال،شهر، به علت بافت و وضع اقتصادی، پایین،تر و منصفانه،تر است. قیمت آرایش عروس در این مناطق حدودا از 300 هزار تومان شروع می،شود و تا یک میلیون و 500 هزار تومان بالا می،رود.

در شهرستان،ها: در شهرستان،های کوچک، از حدودا 150 هزار تومان تا 800 هزار تومان در موارد خاص و در شهرستان،های بزرگ، از حدودا 300 هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان...

این هم برای این،که نباید از تهران عقب بمانند!

ضرب،المثل،های آرایشگاهی

1 - عقل مردم به چشمشونه: مردم اکثرا فکر می،کنند، هرجا که شلوغ،تر باشد، اتفاق خاصی در آنجا رخ می،دهد. البته سالن،هایی هستند که خدمات خاص با،کیفیتی را ارایه می،دهند؛ اما خیلی از مواقع، این مشتری،ها هستند که در باور خود، کیفیت ویژه،ای برای آن سالن قائل می،شوند.

2 - پزدادن: گرانی برای خیلی،ها یک امتیاز تلقی می،شود. خیلی از مردم دوست دارند هزینه بیشتری برای آرایشگاه بدهند تا بعدا پیش در و همسایه پزش را بدهند!

3 - یه شب هزار شب نمی،شه: ویژگی شب عروسی از دلایل نگرانی خدمات در این شغل است. خیلی،ها به صِرف این،که این شب هرگز تکرار نخواهد شد، هر کاری می،کنند. کارهایی که البته خیلی از آنها عاقلانه نیست.

-4 بُکُش و خوشگلم کن: گه،گاه اتفاقات بسیار تلخی در آرایشگاه،ها افتاده که حتی زندگی بعدی عروس،خانم و آقا دامادها را تحت تاثیر خود قرار داده است. متاسفانه خیلی،ها فقط یک قدم جلوی پایشان را می،بینند.

یک توصیه خواهرانه

فکر نکنید جایی که اسم در کرده یا خیلی شلوغ است و قیمت،های خیلی بالایی دارد، حتما بهترین سرویس را ارایه می،دهد. سالن،های زیادی در تهران هستند که با قیمت،های منطقی،تر، خدمات مناسب،تری به مشتری،ها ارائه می،دهند.