تشریفات نیما دیزاین رومی : هدیه ویژه پکیج کامل فیلمبرداریتشریفات نیما دیزاین رومی 5 نوع غذا 50% جوجه 50% ماهی 1 نوع خورشت + 3 نوع سالاد + 5 نوع دسر فقط 15000تومان Nima Cetring , هدیه ویژه:پکیج کامل فیلمبرداری 09127754700 09127940596ـ88842287