آرایشگاه شایسته نواطلاعات تماس
ارسال پیام و نظراتنام : خانم حسنی
شماره های تماس :
٥٥٩٠٢٣٣٩
٥٥٩٣٠٠٤٨
آدرس :
شهرری -میدان نماز -35متری امام حسین -دیلمان جنوبی -پلاک 132.