اجرای خدمات حرفه ای و بی نظیر (دی جی) و موزیک مجالس
Playback, Orchestra (Live Music)